PRIJAVNI FORMULAR ZA UČEŠĆE U PROGRAMU D INKUBATOR

Obavezno pročitati pre popunjavanja formulara:

 • Prvo pogledajte sva pitanja i pripremite dokumentaciju u traženom formatu i veličini koja je potrebna za učitavanje u formular
 • Ukoliko želite da učitate dokument koji je veći od predviđenog broja MB, formular neće biti prihvaćen
 • Imajte na umu da su određena polja obavezna i da bez njihovog popunjavanja prijava neće biti prihvaćena
 • Na određenim poljima postoje ograničenja u broju karaktera koje možete uneti, nakon čega se unos teksta onemogućava
 • Molimo vas da prilikom popunjavanja formulara ne koristite opciju ponovnog učitavanja stranice (Refresh) jer će se sve prethodno uneto u formular time obrisati. Neposredno pre početka popunjavanja je moguće uraditi Refresh strane kako biste restartovali tajmer.
 • Vreme popunjavanja formulara ograničeno je na 20 minuta

Srećno!

preostalo vreme za popunjavanje 20:00Informacije o timu

Podaci o stalno angažovanim članovima tima (moguće je prijaviti maksimalno pet članova tima):

Informacije o startap ideji

 1. Opis problema koji vaš startap rešava
 2. Rešenje problema koje vaš startap nudi
 3. Ciljna grupa/Potencijalni kupci
 4. Konkurencija i po čemu se razlikuje vaš proizvod od drugih
 5. Na koji način planirate da stičete profit
 6. Potrebna sredstva (okvirno)

Dodatne informacije